paisatge certificacio ecologica

Què signifiquen els segells i la certificació CCPAE?

Els segells ens informen que aquests productors, amb el codi d’operador corresponent, és controlat amb inspeccions anuals dels organismes de control per a verificar que compleixen les lleis europees i comunitàries de producció ecològica.

Més informació: www.ccpae.org

10/12/2014